Instrumenten
Klik op de titel (van het instrument om het te openen)


Met dit instrument kunt u het aantal dagen berekenen dat verstreken is tussen twee data. Het is meer bepaald zeer nuttig om berekeningen te maken en te controleren.

Met dit instrument kunt u een maandelijks budget van een gezin opstellen. Vergeet niet rekening te houden met jaarlijkse inkomsten en uitgaven (vakantiegeld, betaling van belastingen, …) waarvoor de bedragen “per maand berekend” kunnen worden. Als een gezin bijvoorbeeld +/- 240 € per jaar aan belastingen moet betalen, moet men 20 € rekenen in het maandbudget (240 € / 12 maanden = 20 € per maand).

Om het gedeelte van het inkomen te berekenen dat in beslag genomen/vervreemd kan worden van een gezin moet u beginnen met al het inkomen in de loop van een bepaalde maand(*) op te tellen. Daarna moet u “de oorsprongen” van dit inkomen onderzoeken om te bepalen welk berekeningsblad u moet gebruiken. Er zijn in feite vijf berekeningsbladen. Ze worden als volgt gebruikt: - voor een gezin dat enkel beschikt over een beroepsinkomen moet u het eerste blad gebruiken (bijvoorbeeld in het geval van een gezin waarvan de inkomsten enkel bestaan uit een salaris en een eindejaarspremie); - voor een gezin dat enkel beschikt over een vervangingsinkomen moet u het tweede blad gebruiken (bijvoorbeeld een gezin waarvan de inkomsten enkel bestaan uit een of meerdere werkloosheidsuitkeringen); - voor een gezin waarvan de inkomsten enkel bestaan uit inkomsten « van andere activiteiten » moet u het derde blad gebruiken (bijvoorbeeld als het gezin een inkomen heeft uit een zelfstandige activiteit of voordelen in natura); - voor een gezin dat enkel beschikt over andere inkomsten moet u het vierde blad gebruiken (bijvoorbeeld als de inkomsten van het gezin enkel bestaan uit huurgelden); - als de inkomsten van het gezin meerdere oorsprongen hebben, moet u het vijfde berekeningsblad gebruiken (bijvoorbeeld in het geval van een gezin dat zowel over een beroepsinkomen als over een vervangingsinkomen beschikt). Het is ook belangrijk te weten dat het gedeelte dat in beslag genomen/vervreemd kan worden, voor de gezinnen met een of meerdere kinderen ten laste, verminderd wordt en dit met 68 € per kind ten laste. De voorgestelde berekeningsbladen houden rekening met dit voordeel voor kinderen ten laste. Het volstaat bovenaan rechts in de tabel het aantal kinderen ten laste van het desbetreffende gezin in te vullen. (*) Opmerking over occasionele inkomsten (eindejaarspremie, vakantiegeld,…) : de auteurs (juristen) zijn verdeeld in twee stromingen met betrekking tot de berekening van het gedeelte dat in beslag genomen/vervreemd kan worden van het occasioneel inkomen: - sommigen stellen dat deze inkomsten, wanneer ze ontvangen zijn, integraal toegevoegd moeten worden aan het andere inkomen van de desbetreffende maand ; - anderen vinden dat de occasionele inkomsten opgesplitst moeten worden in maandelijkse schijven die elke maand toegevoegd worden aan het andere inkomen ontvangen door het gezin.