In de praktijk
Ben ik gebonden door een consumentenkredietovereenkomst die ik niet getekend heb?

Een vraag die ongerijmd lijkt. Toch menen sommige mensen, al dan niet terecht, dat ze dit of dat document niet ondertekend hebben.

Diverse hypothesen zijn mogelijk: iemand herinnert zich niet wat dan ook te hebben ondertekend; iemand tekent een overeenkomst om plezier te doen aan zijn/haar echtgenote/echtgenoot, aan een familielid of een vriend en krijgt zo de hoedanigheid van medekredietnemer zonder de draagwijdte van zijn verbintenis te kennen. Lire l'article