XXIIIde jaarlijks colloquium: De collectieve schuldenregeling
couverture colloque 2012 nl.jpgDe procedure van collectieve schuldenregeling is tot rijpheid gekomen en is uitgegroeid tot de hoeksteen in de behandeling van overmatige schuldenlast van particulieren die geen handelaars zijn. Deze procedure vertoonde echter nog een aantal lacunes. Er werd dan ook sterk uitgekeken naar de wet van 26 april 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft.

 

De auteurs van het ontwerp dat aan de basis lag van de wet wensten een aantal aandachtspunten aan te pakken. Zo wilden zij ervoor zorgen dat het leefgeld rekening houdt met de gezinssituatie van de schuldenaar, de schuldenaar uitzicht geven op het einde van de procedure, ervoor zorgen dat de schuldbemiddelaar de schuldenaar op de hoogte houdt van de verrichte betalingen en voorkomen dat bepaalde bemiddelaars zich beperken tot een juridische benadering. Zullen de wijzigingen een bevredigende oplossing bieden voor deze aandachtspunten? Zijn er geen andere punten die de aandacht van de auteurs vragen? Het XXIIIe colloquium van het Observatorium Krediet en Schuldenlast wou hierover een debat openen.

 

 Zie het Programma

 

 

 

 

 

 

 


Verslagen


Opening en inleiding
Wat is goed leefgeld?

De minnelijke fase, een lange rustige rivier?
De gerechtelijke regeling, de volledige kwijtschelding en de gerechtelijke fase: remedies voor alle kwalen?
De uitvoering van de aanzuiveringsregeling... einde van de procedure?