XXIIste jaarlijks colloquium Het consumentenkrediet

colloquium_2011.jpg


 
Het colloquium wou evalueren op welke manier de initiële doelstellingen van de wet konden worden verwezenlijkt, hoe de wet een plaats heeft gevonden in het dagelijkse leven van de veldactoren en welke de belangrijkste bekommernissen van die veldactoren zijn en blijven.

Het krediet, motor van de economie en welzijnmaker, kan ook groot onheil uitlokken. Hoe men dit onheil vermijdt en tegelijk ook de economische ontwikkeling bevordert, blijft een prangend actuele vraag.

Zie het Programma
Verslagen en debatten

Opening en introductie
  • De consumenten van financiële diensten informeren en beschermen Jean-Paul Servais, voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 

Evolutie van het rol van het krediet
  • Van consumentenkrediet naar kredietconsumptie Hélène Ducourant, doctor in de sociologie van de Universiteit Rijsel (Lille 1)
  • De economische functie van het krediet Romain Duvivier, economist, Observatorium van Krediet en Schuldenlast

Het consumentenkrediet in het dagelijkse leven
  • Forumdiscussie

Gekruiste blikken op de wet

Om af te ronden
  • Het consumentenkrediet groeibevorderaar of les in verzaking ?