Europees colloquium"Krediet aan particulieren in crisistijd: van uitdadingen naar oplossingen"
cover_actes_du_colloque_fdral_nl_2-3_dcembre_2010.jpg
Krediet is noodzakelijk voor de werking van verschillende componenten van onze samenleving, zoals overheidsdiensten, ondernemingen of huishoudens. De crisis, die onze economieën zo moeilijk kunnen beteugelen, toont aan dat het slecht inschatten van de risico's die gepaard gaan met de leningsactiviteit en het verkeerd beoordelen van de terugbetalingcapaciteiten van de leners kettingreacties kan veroorzaken en de groei in een groot deel van de wereld in gevaar kan brengen. Tegenover de omvang van deze crisis hebben de overheden een beroep moeten doen op uitzonderlijke maatregelen, waarvan het niet zeker is dat ze ook op hun beurt geen problemen zullen veroorzaken.

Dit colloquium, dat door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in samenwerking met het Observatorium Krediet en Schuldenlast in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt georganiseerd, zal de rol van het krediet in het ontstaan van de crisis en de daaruit te trekken lessen verder onderzoeken.
Zie het programma

Verslagen

« Krediet, crisis en samenleving »"Krediet in crisis, crisis van het krediet?"

Risico verbonden aan het krediet: solvabele debiteuren?Risico verbonden aan het krediet: wie neemt het op zich?


«S’attaquer au risque, un exercice délicat », M. Martin Schmalzried, Confédération des Organisations Familiales de l'Union Européenne, COFACE


Gevaarlijke kredieten? Producten die gereguleerd moeten worden?
Hypothecaire leningen en huisvestingskredieten, producten die geharmoniseerd moeten worden?


  • « Analyse comparative des prêts logements en Europe », Mme Simona Putzu, Avocate, Studio Legale Internazionale, Présidente de l'Association de consommateurs Citoyens en Europe
  • « Vers une directive relative aux crédits au logement - L'approche européenne de la régulation des prêts hypothécaires », M. Marc Rothemund, Conseiller juridique, Center for European Policy Studies
  • « Prêts responsables », M. Yves Evenepoel, Actuaire, Organisation de consommateurs Test-Achats
Beeldverslag van het colloquium die wordt georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.  Dit colloquium, dat door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in samenwerking met het Observatorium Krediet en Schuldenlast  wordt georganiseerd, had de rol van het krediet in het ontstaan van de crisis en de daaruit te trekken lessen verder onderzoekt.

OCE2 NL from ProduWeb TV on Vimeo.