XIXde jaarlijks colloquium "Welke financiële diensten? Hoe? Voor wie?


couverture_colloque_2009_nl.jpg


Het Observatorium van Krediet en Schuldenlast zal zijn XIXde jaarlijks colloquium wijden aan de relaties tussen financiële dienstverleners en particulieren. De verwachtingen van de consumenten zullen getoetst worden aan de kenmerken van de financiële producten die hen worden aangeboden. Specifieke onderwerpen die hierbij voor discussie zorgen, zullen in workshops worden uitgediept.

Tot die onderwerpen behoren verschillende aspecten van de kredietverlening aan particulieren en van de daarmee verbonden producenten: geschiktheid van de bestaande financiële producten, aan het publiek verstrekte informatie, marketing en beoogd cliënteel, attitude van de ontleners ten overstaan van de vraag naar kredieten, onthaal en evaluatie van het aanbod door de klanten, reacties van de ontleners bij een incident dat gevolgen heeft voor het voortbestaan van het krediet. Andere onderwerpen zijn de betaalmiddelen en hun ontwikkeling evenals de antwoorden die producten zoals een basisbankdienst-verlening en alternatieve financiële diensten kunnen bieden op financiële uitsluiting.

Deze dag zal ook de gelegenheid bij uitstek zijn om professionals uit de financiële, sociale, gerechtelijke, academische wereld en uit het verenigingsleven te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen.