XXIVde jaarlijks colloquium: Personen in financiële moeilijkheden: Profielen?
programme_colloque_2013nl.jpgDe personen met overmatige schuldenlast of met grote financiële moeilijkheden worden vaak voorgesteld als een homogene groep. Financiële moeilijkheden en schuldenlast kunnen echter van zeer verschillende oorsprong en aard zijn. Bovendien is het zo dat huishoudens onder gelijkaardige omstandigheden niet allemaal dezelfde kwetsbaarheid vertonen tegenover economische wisselvalligheden.

Gezien deze vaststellingen heeft het Observatorium zijn colloquium willen organiseren rond de vraag welk profiel personen in financiële moeilijkheden hebben. De analyse is gebaseerd op de resultaten van niet-gepubliceerde onderzoeken die door het Observatorium werden uitgevoerd, aangevuld met gegevens die door andere deelnemers werden verzameld.

In het eerste deel van het colloquium wordt nagegaan of bepaalde sociaaleconomische aspecten huishoudens kwetsbaarder maken voor overmatige schuldenlast.

Het tweede deel zal aandacht schenken aan het verband tussen overmatige schuldenlast en  de kenmerken van de personen, zoals hun mate van financiële cultuur, hun kijk op krediet, het soort schuldenlast en hun gedrag als kredietnemer.

De bedoeling van al deze analyses is nuttige lessen te trekken met het oog op de preventie van overmatige schuldenlast en om huishoudens op te voeden tot een correct budgetbeheer. In de loop van de dag zullen de sprekers en de genodigden aanbevelingen doen.


Zie het programma van het colloquium
 
Verslagen van het colloquiumPersonen in financiële moeilijkheden: sociaaleconomische aspecten

De sociodemografische kenmerken van personen die geregistreerd zijn in de Centrale voor kredieten aan particulieren

Verslag van Helga De Doncker, Senior Analyst,Dienst Micro-economische analyse, Nationale Bank van België (N.B.B.)

Powerpoint presentatie


Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen

Verslag van Hans Ledegen, Onderzoeker, Vlaams Centrum Schuldenlast (V.C.S.)

Powerpoint Presentatie


Huishoudens die een beroep doen op een advocaat-schuldbemiddelaar: wat zijn hun kenmerken?

Verslag van Caroline Jeanmart, Sociologe, Observatorium voor Krediet en Schuldenlast

Powerpoint Presentatie
Huishoudens in financiële moeilijkheden: welke sociaaleconomische profielen?

Verslag van Romain Duvivier, Economist, Observatorium voor Krediet en Schuldenlast
Personen in financiële moeilijkheden: hun koop- en leengedrag

Het gedrag van de kredietnemers die geregistreerd zijn in de Centrale voor kredieten aan particulieren

Verslag van Helga De Doncker, Senior Analyst,Dienst Micro-economische analyse, Nationale Bank van België (N.B.B.)

Powerpoint presentatie


Financiële cultuur, kijk op krediet en ondernomen stappen alvorens een lening af te sluiten: wat zijn de kenmerken van huishoudens met overmatige schuldenlast?

Verslag van Romain Duvivier, Economist, Observatorium voor Krediet en Schuldenlast


Verslag van Caroline Jeanmart, Sociologe, Observatorium voor Krediet en Schuldenlast
Overmatige schuldenlast en gedrag van de compulsieve koper: verband(en)?


Verslag van Alexandra Balikdjian, Psychologe, Laboratorium voor arbeidspsychologie en consumptie (PsyTC), Faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen, Université Libre de Bruxelles (U.L.B.)

Powerpoint Presentatie