Indicatoren van schuldenlast
Kredietaanvragers   


De markt van het consumentenkrediet: evolutie op lange termijn op basis van de gegevens van de FOD Economie (financiële statistieken)

In dit document bekijken wij de evolutie van elke kredietvorm voor de periode 1999-2014. De gegevens zijn overgenomen uit de financiële statistieken (consumentenkrediet) gepubliceerd door de FOD Economie. 

 

 

De markt van hypothecair krediet
Macro-economische indicatoren van de schuldenlast

Sociaaleconomische indicatoren van problematische schulden en overmatige schuldenlast

 

Regionale gegevens over de levensstandaard van huishoudens met overmatige schuldenlast


Wat is het socio-economisch profiel van begunstigden van schuldbemiddeling in België? Deze indicatorenrubriek probeert een antwoord op die vraag te geven aan de hand van enquêtegegevens over:

1) begunstigden die een beroep doen op de diensten voor schuldbemiddeling (DSB) van het Waals Gewest (gegevens verzameld door het Observatorium Krediet en Schuldenlast);

2) begunstigden die een beroep doen op de instellingen voor schuldbemiddeling die door het Vlaams Gewest zijn erkend (gegevens verzameld door het Vlaams Centrum Schuldenlast).

We hechten eraan om voor elk van deze twee gewesten de meest recente gegevens voor te stellen. Het profiel van de begunstigden die een beroep doen op de erkende instellingen verandert amper van jaar tot jaar. De gegevens die nu beschikbaar zijn voor het Waalse Gewest, hebben betrekking op het jaar 2016, terwijl de laatste beschikbare Vlaamse gegevens van 2015 dateren. De vragenlijsten die aan de instellingen voor schuldbemiddeling van de beide gewesten worden gericht, zijn niet identiek, maar de thema's die erin aan bod komen, zijn vergelijkbaar. Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel over geen gegevens over begunstigden van schuldbemiddeling beschikt, kunnen we in deze indicatoren geen rekening houden met de situatie daar.