Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling

Sedert twintig jaar biedt het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling de academische wereld en de praktijkoefenaars een brede waaier ann rechtspraak in de specifieke domeinen van het gereglementeerd krediet en de insolventieprocedure. Overmachtige schuldenlast houdt gewis niet enkel verband met schulden ten gevolge van een kredietovereenkomst. Daarentegen hebben kredieten een bijzondere plaats in de problematiek. Voor wie zich interesseert in de procedure van collectieve schuldenregeling is kennis van het kredietrecht dan ook van wezenlijk belang. Een van de bijzondere kenmerken van het voorliggend werk is, in belangrijke mate, onuitgegeven rechtspraak die erin is gepubliceerd.

Al meer dans twintig jaar biedt het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling het volgende aan :

-  onuitgegeven rechtspraak met betrekking tot het kredietrecht (hypothecair- en consumentenkrediet) en de collectieve schuldenregeling

-  noten of commentaren bij deze uitspraken en diepgaande syntheses of onderzoeken op een bepaald punt

-  een overzicht van de parlementaire werkzaamheden inzake onderwerpen die worden behandeld en toezicht op de toepassing van de wetgeving en uitwerking van uitvoeringsmaatregelen in hoofde van de Federale Overheidsdienst Economie

Sinds 2016, werkt het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast samen met een juridische uitgeverij. Hieraa dankt het jaarboek een modern look, kan het rekenen op een ruimere verspreiding en wordt de inhoud opgenomen in een databank en in een collectieve van rechterlijke beslissingen die online voor een groot publiek toegankelijk is.


    annuaire_2016.jpg

Klik hier om het jaarboek te bestellen
                                                                                                                                                            
    annuaire_2015.jpg
       
  
Klik hier om het jaarboek te bestellen
 
 
annuaire 2014 reduit.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen

   couverture  annuaire 2013.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen
 

couverture  annuaire 2012.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen

  couverture  annuaire 2011.jpg
Klik hier om het jaarboek te bestellen
 
annuaire_2010.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen

   annuaire_couverture_2009.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen
 
ajc2008.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen

   annuaire2007_0001.jpgKlik hier om het jaarboek te bestellen
Années antérieures  

Consultables à l'Observatoire