Wetenschappelijk comité van het Jaarboek Kredietrecht en collectieve schuldenregeling
Leden:

Mijnheer Christophe BEDORET, Raadsheer, Hof van Beroep van Bergen

Meester Dominique Blommaert, Advocaat - Balie Brussel (nl) en Balie Gent, Janson & Baugniet

Mevrouw Danièle Bovy, Jurist, Test-Aankoop - PO Banking Services & Credits - Economic & Law

Mevrouw Véronique Broekaert, FOD Economie - Algemene Directie Economische Reglementering
Financiële Diensten - Krediet en Schuldenlast

Mevrouw Anastasiya BUNINA, FOD Economie - Algemene Directie Economische Reglementering Financiële Diensten - Krediet en Schuldenlast

Mijnheer Jean-Claude Burniaux, Raadsheer, Hof van Beroep van Bergen

Mevrouw Françoise COLLIN, Juriste, G.A.S.

Mijnheer Matthias Decock, FOD Economie - Algemene Directie Economische Reglementering Financiële Diensten - Krediet en Schuldenlast

Mijnheer Bertel De Groote, Hoofddocent, Universiteit Gent - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Meester Jean-Luc Denis Advocaat - Balie Nijvel, "A Claw" Cabinets davocats

Meester Géry Derreveaux Advocaat - Balie Charleroi  

Meester Bruno Dessart, Advocaat - Brussel Balie (FR)

Mevrouw Sylvie Devriese, Kluwer

Mijnheer Mohamed El Omari, Inspecteur, FOD Economie - Algemene Directie Economische Inspectie
Directie C - Controles Financiële Diensten en Preventie Witwas

Meester Carine Flamend Avocat - Barreau de Bruxelles NL Advocatenkantoor

Mijnheer Rudy Ghyselinck, Raadsheer, Hof van Beroep van Luik

Mevrouw Caroline GOOSSENS, Coördinator - juriste, GREASUR
 
Mevrouw Corinne GUIDET, Rechter, Arbeidsrechtbank  Luik - Divisie van Dinant

Mevrouw Florence Jaspers, Juriste, CPAS de Liège - schuldbemiddelingsdienst

Mijnheer Romain KNAPEN, Jurist, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meester Jean-Michel Lambot, Advocaat - Balie Charleroi

Meester Jeroen Léaerts, Avocat - Balie Brugge en Gent

Meester Jean-François Ledoux, Advocaat - Balie Dinant

Mijnheer Olivier Loiseau Inspecteur, Inspecteur, FOD Economie - Algemene Directie Economische Inspectie Directie C - Controles Financiële Diensten en Preventie Witwas

Mevrouw Sylvie MOREAU, Juriste, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Mevrouw Sylvie QUINTART, juriste, Droits Quotidiens

Meester Manuella Sénécaut, Advocaat - Balie Bergen - Cabinet d'avocats Senecaut - Salomon

Mevrouw Emilie SEVERS, Juriste, Créno

Meester Jo J.M. Van Campenhout, Advocaat - Balie Brussel (Nl) en Dendermonde

Mijnheer Robin VAN TRIGT, Jurist, Vlaams Centrum Schuldenlast

 

Mevrouw Marie Vandenbroeck, Juriste - Coördinator, Medenam

Meester Johan Vannerom, Advocaat - Balie Brussel (NL) Janson & Baugniet