Wetenschappelijk comité voor de sociaaleconomische werkzaamheden van het Observatorium

Leden:

Mijnheer Beele Alain, Nationale Bank van België, bijkantoor van Luik

Mevrouw Cornelis Ilse, Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD)

Mijnheer Damen Sven, Faculty of Economics and Business, KULeuven

Mijnheer De Rock Bram, European center for advanced research in Economics and Statistics, ULB

Mijnheer Delporte Jean-Marc, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Mijnheer Frère Jean-Maurice, Federaal Planbureau

Mijnheer Girard Alexandre, CEREC, Université Saint-Louis

Mijnheer Lahaye Willy, Service de Sciences de la Famille, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, UMons

Mijnheer Ledent Philippe, ING Belgium

Mevrouw  Meyer Sandrine, Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement, ULB

Mijnheer Morel Thibault, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Mevrouw  Pannecoucke Isabelle, UGent

Mijnheer Périlleux Guillaume, European center for advanced research in Economics and Statistics, ULB

Mijnheer Petitjean Mikael, Louvain School of Management, UCLouvain

Mevrouw  Pozniak Laeticia, Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion, UMons

Mijnheer Storms Elias, Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS), UA

Mijnheer Trogh Rudy, Departement Micro-economische informatie, Nationale Bank van België

Mijnheer Van Dam Rudi, FOD Sociale Zekerheid

Mijnheer Van Bulck Ivo, Febelfin en BVK