Taken/Diensten
Onderzoeken – Studies
  • Centralisering van economische, sociale en juridische gegevens die betrekking hebben op de kredietverlening, de schuldenlast en de overmatige schuldenlast van natuurlijke personen.
  • Deze gegevens worden geanalyseerd om het fenomeen van de overmatige schuldenlast te begrijpen en zijn evolutie in de tijd te bestuderen.
  • Verspreiding van verschillende studies in het domein van kredietverlening, schuldenlast en overmatige schuldenlast. Het Observatorium publiceert meer bepaald het Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling, Thematische fiches met economische analyses, het Algemeen verslag over het verbruik en het krediet aan particulieren, het Verslag over de preventie en de behandeling van overmatige schuldenlast in het Waals Gewest.


Opleidingen
  • Opleiding en ondersteuning, in Wallonië, van schuldbemiddelaars.
  • Organisatie van sensibiliseringscampagnes voor de preventie en de behandeling van overmatige schuldenlast op de werkvloer bedoeld voor de HR-verantwoordelijken, het personeel van de sociale diensten, vakbonden, …
  • Opleiding van toekomstige animatoren van hulpgroepen.
  • Organisatie van opleidingen voor magistraten.

 

Preventie 

Organisatie van informatie-, preventie- en opleidingscampagnes. 

 

 


Juridische permanentie


Juridische permanenties (per telefoon, post of e-mail), elke woensdag en vrijdag van 9.30u tot 17.30u, bedoeld voor juristen/advocaten verbonden aan schuldbemiddelingsdiensten. 

 


Documentatiecentrum


Het documentatiecentrum staat ter beschikking van iedereen die meer wil weten over kredietverlening, schuldenlast en overmatige schuldenlast (op afspraak).