Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling, een verkoop op afbetaling en een kredietopening?

Bij een verkoop op afbetaling is de uitlener of kredietbemiddelaar (of kredietmakelaar) ook de verkoper van het goed of de dienst die door het krediet wordt gefinancierd. Het gaat hier om een consumptiekrediet in de zin van de wet van 12 juni 1991 wanneer een deel van de prijs voor dat goed of die dienst contant wordt betaald en de terugbetaling van het saldo minstens drie betalingen omhelst. Het voorschot moet minstens gelijk zijn aan 15% van de contante prijs van het goed of de dienst in kwestie.

Bij een lening op afbetaling fungeert de verkoper van het door het krediet gefinancierde goed of dienst niet als kredietbemiddelaar. De verkoper is vreemd aan het krediet. Het bedrag van het krediet wordt aan de ontlener overgemaakt bij het sluiten van de overeenkomst van de lening op afbetaling. De terugbetaling van dat krediet en de betaling van de kosten ervan gebeuren via regelmatige betalingen die worden omschreven in de kredietovereenkomst; op het einde van die afbetalingen is het krediet terugbetaald en de kostprijs ervan betaald.

Bij een kredietopening wordt er een som geld ter beschikking gesteld van de ontlener; die som is al dan niet bedoeld om bepaalde goederen of diensten te verwerven. De ontlener is vrij die som geheel of gedeeltelijk aan te wenden wanneer hij dat wil, op voorwaarde dat hij, desgevallend, alles wat hij heeft geleend en/of de intresten en kosten die zijn bedongen in de voorwaarden van de kredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk terugbetaalt en op voorwaarde dat de uitlener de kredietfaciliteit niet wettig opschort. De kredietopening kan verschillende vormen en benamingen krijgen: mogelijkheid voor een bankrekening om een negatief saldo te vertonen, geldreserve voor de aankoop van goederen in bepaalde winkels, kasfaciliteiten, enz. Ze wordt gebruikt met een creditcard wanneer zij gekoppeld is aan een bankrekening.