Accueil

actualiteit.jpg
Tool: van de voor beslag vatbare gedeelten berekenen


De tool berekening van de voor beslag vatbare gedeelten met de geïndexeerde grensbedragen sinds 1st januari 2018 is beschikbaar via deze link of in het rubriek "Instrumenten".
Handelingen van het colloquium “ Krediet verlening op afstand : risico’s, uitdagingen en omkadering” 

Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast organiseerde zijn XXVIIste colloquium op 23 november 2017 rond het thema van risico’s, uitdadingen en omkadering van kredietverlening op afstand.
Klik hier om de handelingen van het colloquium te lezen.Naar een plan om collectieve schuldenregeling naar de vredegerechten over te hevelen ?

Op  9  september  2017  publiceerde  Le  Soir  een interview  met  minister  van  Justitie  Koen Geens,  getiteld  'Garantir  le  droit  à  la  sécurité  juridique'  (Het  recht  op  rechtszekerheid garanderen).

Dit artikel maakte met name de balans op van de hervorming van het juridische bijstandssysteem voor de minder gegoede rechtzoekenden.
Aan  het  einde  van  het  interview  werd  minister  Geens  gepolst  over  de  afschaffing  van  de vredegerechten.

Hij ontkende deze informatie en voegde eraan toe dat hij hun bevoegdheden zou uitbreiden door het geschilbedrag te verdubbelen waarover ze uitspraak mogen doen. Hij was bovendien ook van plan om hen andere bevoegdheden toe te vertrouwen en haalde hierbij meer bepaald de collectieve schuldenregeling aan. Tijdens  de  recente  voorstelling  van  zijn  'Court  of  the  future'  bevestigde  de minister  van Justitie opnieuw zijn wil om de bevoegdheid van de collectieve schuldenregeling vanaf 2018 aan de vrederechters over te dragen.

Hoewel  het  op  dit  moment  nog  gaat  om  een  plan  dat  samen  met  de  arbeidsrechters  en vrederechters  wordt  besproken,  ziet  het  ernaar  uit  dat  dit  heel  binnenkort  werkelijkheid  zou kunnen  worden.

Het Observatorium  Krediet  en  Schuldenlast  stelt  zich  dan  ook  de  vraag of een dergelijke bevoegdheidsoverdracht opportuun is. Klik hier om het artikel te lezen.