Actualiteit

Woningkrediet in 10 minuten bij KBC-CBC! Echt ?

Op 28 januari jl. lanceerden de banken KBC, CBC en KBC Brussels een nieuw en uniek proces voor het online aanvragen en aanvaarden van een woningkrediet. Hun persmededeling kreeg als titel: “In 10 minuten geeft KBC zekerheid over woningkrediet”.

Het online hypothecair krediet is geen nieuwigheid. Drie Belgische actoren bieden het aan: Hello bank !, Keytrade bank en KBC-CBC. Momenteel wordt een vastgoedkrediet op vijf jaar niet langer in het kantoor afgehandeld, maar digitaal of op afstand1. Met dit nieuwe procedé om krediet te verstrekken, probeert KBC-CBC zich van de concurrentie te onderscheiden door in te zetten op snelheid en beschikbaarheid. Het Observatorium zoomt in op deze nieuwe dienstverlening.Om het artikel te lezen


Naar een fusie van de OCMW's en de gemeenten in Vlaanderen

Voor de Vlaamse OCMW's luidde 1 januari 2019 het einde in van het bestaan van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau en van de voorzitter en de secretaris zoals die tot nog toe bestonden. Het Vlaams Parlement heeft immers de conceptnota van mevrouw Liesbeth Homans (N-VA), de Vlaamse minister voor Inburgering, goedgekeurd. Die nota voorziet in de integratie van deze organen binnen de gemeenten zelf. Om het artikel te lezen

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2018

De gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wijzen op een gunstige ontwikkeling van de overmatige schuldenlast en van gevallen van problematische schulden in België in 2018. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat deze positieve dynamiek, die we zien bij de meeste indicatoren die het Observatorium gebruikt, er komt na een lange periode waarin het met de overmatige schuldenlast slechter ging. We moeten nagaan of deze gunstige ontwikkelingen ook aanhouden.
Om het artikel te lezenoutils.jpg

Tool: van de voor beslag vatbare gedeelten berekenen


De tool berekening van de voor beslag vatbare gedeelten met de geïndexeerde grensbedragen sinds 1st januari 2019 is beschikbaar via deze link of in het rubriek "Tools" op het website van het Observatorium. Colloquium 2018

De handelingen van het colloquium "De collectieve schuldenregeling: de uitdagingen van morgen" zijn beschikbaar!


Dit gaat over ons