Beslissen om te lenen
troy_nl.jpgWanneer uw gezinsbudget een positief saldo oplevert, kunt en moet U lenen?Een gezinsbudget opstellen volstaat niet. Ook al laat het budget kennelijk ruimte om een krediet terug te betalen, toch moet u nagaan of uw financiële toestand stabiel is en of lenen niet kan worden vermeden.


Voor u dit controleert en deze beslissing neemt, is het interessant om de antwoorden af te wachten op de hiernavolgende vragen:

 
 1. Denkt u dat uw beroepssituatie en die van uw partner of de persoon met wie u wettelijk samenwoont, het niveau van de inkomsten van uw gezin en de toestand van uw gezin op de korte termijn dermate zal evolueren dat het gedeelte van de inkomsten dat vanuit uw gezinsbudget zou kunnen worden besteed aan een lening gevoelig en langdurig zal dalen of misschien zelfs verdwijnen?
 2. Is het goed of de dienst die u via het krediet wenst te financieren niet te voorbijgaand van aard?
 3. Kunt u met het spaargeld dat uw gezinsbudget zou toelaten binnen een redelijke termijn het voorwerp van de lening die u beoogt financieren, indien deze financiering op basis van objectieve gegevens niet echt dringend moet gebeuren?


Daarom, alvorens u overweegt een lening te nemen :

 

 1.  
  1. Zorg ervoor dat het goed of de dienst die u wilt financieren met een krediet gedurende een bepaalde tijd zijn waarde en zijn nut voor uzelf of voor uw gezin bewaart. Voorbeelden daarvan zijn een auto of een woonhuis. Uitgaven voor vakantie, courante onderhoudswerken of voor de tijdelijke inrichting van uw huis vallen daar niet onder.
  2. Controleer of het huidige niveau van uw inkomsten en van de lasten van uzelf en van uw gezin niet van tijdelijke aard zijn en niet voor snelle veranderingen vatbaar zijn omwille van uw gezinstoestand (geen scheiding in het vooruitzicht), uw beroepssituatie (geen heroriëntering of baanverlies of daling van de omzet in het vooruitzicht), uw gezondheidstoestand (geen grote gezondheidskosten in het vooruitzichten) en die van de leden van uw gezin.
  3. Maak de berekeningen eventueel op basis van de vervangingsinkomens (sociale zekerheid en/of verzekeringen) die u of de leden van uw gezin zouden krijgen in geval van jobverlies, een ongeluk of ziekte.
  4. Zorg er eventueel voor dat een groter aantal omstandigheden die een impact kunnen hebben op het niveau van de inkomsten en de lasten van uw gezin worden verzekerd of beter verzekerd.
  5. Controleer of u de noodzaak van de aankoop van het goed of de dienst die u wilt financieren met een krediet niet hebt overschat. 
  6. Controleer of de levering van dat goed of die dienst niet binnen een redelijke termijn kan worden gefinancierd met het spaarpotje dat u hebt aangelegd of dat u met uw gezinsbudget zult kunnen aanleggen zonder de invulling van de essentiële behoeften van uw gezin in gevaar te brengen, al was het maar door de levering van het goed of de dienst even uit te stellen?