Zijn lening kiezen
troy_nl.jpgAls U kunt lenen en U moet lenen, hoe gaat U dan lenen en voor welke looptijd ?Weten dat men kan en moet lenen is één zaak. Een kredietinstelling, de vorm, de kostprijs en de looptijd van die lening kiezen is al even belangrijk.

 
 1. Hebt u verschillende kredietinstellingen en/of kredietmakelaars geraadpleegd zonder u te beperken tot die waar u een trouwe klant bent, die in uw buurt actief zijn of die via hun reclame meteen uw aandacht hebben geprikkeld?
 2. Toen u ze raadpleegde, kreeg u dan het prospectus die de kredietinstellingen ter beschikking moeten houden en waarin de verschillende kredietvarianten die zij aanbieden en de bijhorende financiële voorwaarden vermelden?
 3. Hebt u uitdrukkelijk het doel van de gevraagde financiering meegedeeld en dat op uitdrukkelijk op de kredietovereenkomst of een voorbereidend document vermeld?
 4. Koos u de kredietvormen die het best aansluiten bij uw toestand en bij het doel van de financiering die u vraagt? Houdt u bij de keuze van uw toekomstig krediet rekening met andere elementen dan het bedrag van de maandelijkse afbetaling, zoals de totale kostprijs en de duur van de terugbetaling van de kredieten die men u voorstelt?
 5. Hebt u, in verband hiermee, de looptijd van de terugbetaling van uw toekomstig krediet bepaald rekening houdend met de periode waarin u redelijkerwijze mag verwachten dat het niveau van de inkomsten en de lasten van uw gezin zal aanleunen bij hun huidig niveau?
 6. Hebt u rekening gehouden met de mogelijkheid om de kosten van een nieuwe schuldsaldoverzekering te vermijden door de verzekering die u al hebt afgesloten ter dekking van een gelijkaardig soort risico uit te breiden of aan te passen?
 7. In de veronderstelling dat u moet intekenen op een schuldsaldoverzekering, hebt u de voorstellen van verschillende verzekeraars vergeleken? Hebt u de door producten gedekte risico's, de reikwijdte van de gedekte risico's en de totale kostprijs van deze producten vergeleken?
 8. Hebt u redelijkerwijze de totale kostprijs vergeleken van de vastrentende en niet-vastrentende kredieten die u worden voorgesteld en hebt u, in geval van een niet-vastrentend krediet, de kostprijs berekend van het krediet bij zijn maximaal rentetarief?
 9. Hebt u rekeninstrumenten gebruikt waarmee u een objectieve vergelijking kunt doen van de aangeboden producten en die de organisaties die de belangen van de consumenten verdedigen op hun website ter beschikking stellen? 1
 10. Hebt u de vergelijkende tabellen tussen verschillende producten en verschillende kredietinstellingen geraadpleegd die deze organisaties publiceren?
 11. Hebt u onderhandeld over het kredietvoorstel dat u eventueel hebt gekozen?
 12. Hebt u aan de ontlener bij wie u het krediet uiteindelijk aanvraagt een dossier voorgelegd met details over uw familiale, professionele en financiële situatie en met de documenten die dat bewijzen?
 13. Kreeg u een kopie van uw toekomstige kredietovereenkomst alvorens u ze ondertekende -?
 


Inderdaad, zoals blijkt uit voormelde vragen:

 1. Geef de concurrentie vrij spel: aarzel niet elders te gaan kijken en te onderhandelen.
 2. Heb oog voor alle elementen van de kredieten die u worden voorgesteld; kijk verder dan het bedrag van de maandelijkse afbetaling.
 3. Controleer goed of de vorm, de totale kostprijs en de duur van de terugbetaling van het krediet stroken met uw verwachtingen.