Actualiteit

Evenement


bandeau_colloque_2018_nl.jpg

XXVIIIde colloquium: “De collectieve schuldenregeling, de uitdagingen van morgen"

In 2018 bestaat de wet betreffende de collectieve schuldenregeling 20 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag laat het Observatorium mensen aan het woord die beroepsmatig bij de toepassing van de wet zijn betrokken. Het jaarlijkse colloquium gaat in op de meest recente tendensen qua multidisciplinaire benadering.

Het is de bedoeling om eventuele evoluties voor te stellen en aanbevelingen in die richting te formuleren.

Klik hier om het programme te lezen

Klik op deze link om aan het colloquium in te schrijven
Analyses en onderzoeken

Hervorming van het successierecht: wat zijn de gevolgen voor reservataire erfgenamen?

Op 1 september 2018 wordt de hervorming van het successierecht van kracht die voor deze materie een ware vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek met zich brengt. Het Observatorium overloopt de belangrijkste implicaties voor reservataire erfgenamen. Klik hier om het artikel te lezen.


De administratieve schuldenregeling: de circulaire is eindelijk gepubliceerd!

De FOD Financiën kondigt al enkele maanden de invoering aan van een nieuwe procedure voor het betalen van belastingschulden: de administratieve schuldenregeling (ASR). Klik hier om het artikel te lezen.


Nieuws voor de fiscale schulden

De voorbije dagen echode de pers  dat de FOD Financiën een nieuwe procedure (administratieve schuldenregeling of ASR) invoert waarmee men, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de terugbetaling van een fiscale schuld kan spreiden over een termijn van maximum vijf jaar. Klik hier om het artikel te lezen .

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2017


De economische crisis van 2008 heeft een belangrijke stijging veroorzaakt van de gevallen van overmatige en problematische schuldenlast. Voor de eerste maal sindsdien heeft het Observatorium in 2017 op basis van de meeste indicatoren een verbetering van de toestand vastgesteld. Zo was de evolutie betreffende het consumentenkrediet en het hypothecaire krediet aanmoedigend, niettegenstaande een voortdurende prijzenstijging op de vastgoedmarkt. Klik op deze link om het analyse te lezen.Verdwijning van de notie koopman en niet-koopman


Tijdens de voorstelling door DG05 van de enige omzendbrief betreffende de schuldbemiddeling op 16 januari jl. in Saint-Hubert vroeg een schuldbemiddelaar zich af wat de impact van de verdwijning van de notie 'niet-koopman' op de procedure van collectieve schuldenregeling zou zijn. Klik op deze link voor het antwoord van het Observatorium op deze vraag.


"Insolventie van ondernemingen: ook particulieren moeten zich zorgen maken!"

De wet van 11 augustus 2017, die op 11 september 2017 in het BS werd gepubliceerd, voegt aan  het  Wetboek  van  economisch  recht  een  boek  XX  toe  met  als  titel  'Insolventie  van ondernemingen'.  Deze  wet,die  op  1  mei  2018  in  voege  treedt,  is  de  aanleiding  voor  een volledige herziening van het insolventierecht in België met onder meer een uitbreiding van de toepassingssfeer tot de non-profitsector en de vrije beroepen.

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod van schrapping van de mogelijkheid om een hoger bod uit te brengen bij uitvoerend onroerend beslag en wijzigingen inzake CSR: uitzondering op de verder zetting van een te ver gevorderde openbare verkoop en gedwongen verkoop van onverdeelde goederen.

Tool: van de voor beslag vatbare gedeelten berekenen


De tool berekening van de voor beslag vatbare gedeelten met de geïndexeerde grensbedragen sinds 1st januari 2018 is beschikbaar via deze link of in het rubriek "Instrumenten".
Handelingen van het colloquium “ Krediet verlening op afstand : risico’s, uitdagingen en omkadering” 

Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast organiseerde zijn XXVIIste colloquium op 23 november 2017 rond het thema van risico’s, uitdadingen en omkadering van kredietverlening op afstand.
Klik hier om de handelingen van het colloquium te lezen.Naar een plan om collectieve schuldenregeling naar de vredegerechten over te hevelen ?

Op  9  september  2017  publiceerde  Le  Soir  een interview  met  minister  van  Justitie  Koen Geens,  getiteld  'Garantir  le  droit  à  la  sécurité  juridique'  (Het  recht  op  rechtszekerheid garanderen).

Dit artikel maakte met name de balans op van de hervorming van het juridische bijstandssysteem voor de minder gegoede rechtzoekenden.
Aan  het  einde  van  het  interview  werd  minister  Geens  gepolst  over  de  afschaffing  van  de vredegerechten.

Hij ontkende deze informatie en voegde eraan toe dat hij hun bevoegdheden zou uitbreiden door het geschilbedrag te verdubbelen waarover ze uitspraak mogen doen. Hij was bovendien ook van plan om hen andere bevoegdheden toe te vertrouwen en haalde hierbij meer bepaald de collectieve schuldenregeling aan. Tijdens  de  recente  voorstelling  van  zijn  'Court  of  the  future'  bevestigde  de minister  van Justitie opnieuw zijn wil om de bevoegdheid van de collectieve schuldenregeling vanaf 2018 aan de vrederechters over te dragen.

Hoewel  het  op  dit  moment  nog  gaat  om  een  plan  dat  samen  met  de  arbeidsrechters  en vrederechters  wordt  besproken,  ziet  het  ernaar  uit  dat  dit  heel  binnenkort  werkelijkheid  zou kunnen  worden.

Het Observatorium  Krediet  en  Schuldenlast  stelt  zich  dan  ook  de  vraag of een dergelijke bevoegdheidsoverdracht opportuun is. Klik hier om het artikel te lezen.